nav-left cat-right
cat-right

Pravila in pogoji pri gradnji vetrne elektrarne

Kot smo že omenili, vetrna elektrarna za svoje delovanje potrebuje veter. Ta v kakšni dolini ni tako močan, kot nekje na kakšnem hribu. Zato mora biti vetrna elektrarna postavljena tam, kjer je dostopna pravšnja količina in moč vetra. Poleg tega pa vetrna elektrarna ne sme biti postavljena tam, kjer je veliko prebivalcev, saj je zelo glasna pri svojem delovanju hkrati pa lahko ogroža njihovo zdravje. Tako kot za vsako gradnjo boste tudi pri gradnjo vetrne elektrarne potrebovali veljavno okoljevarstveno soglasje, saj vetrna elektrarna ne sme biti postavljena tam, kjer je veliko voda, saj lahko v primeru kakšne eksplozije goriva v vetrni elektrarni pride do naravne katastrofe. Poleg tega soglasja, pa potrebujete tudi gradbeno dovoljenje izdano po prvotnem okoljevarstvenem soglasju in pa različna dokazila, ki jih bodo od vas zahtevali odgovorni organi in službe.

Gradnja elektrarn, izkoriščanje naravnih virov, proizvodnja električne energije in vse kar je z njo povezano, zahteva upoštevanje številnih zakonov in predpisov. Investitorju seveda ni potrebno vsega poznati, saj je za to pooblaščen izvajalec.

Več podatkov in le-ta dokazila lahko dobite pri:

Kako začeti z gradnjo vetrne elektrarne:
1.)  vedeti  moramo hitrost, smeri in moči vetra na mestu, kjer bi gradili
2.) pridobitev elektro soglasja za priklop
3.) pridobitev gradbenega dovoljenja
4.) pridobitev okoljevarstvenega soglasja
5.) montaža
6.) priklop na distribucijsko in elektro omrežje

Spletno stran sponzorira: