nav-left cat-right
cat-right

Vpliv vetrne elektrarne na okolje

Kot že rečeno, imajo vetrne elektrarne kar dosti pozitiven vpliv na okolje. So prijazne okolju, ne spuščajo nevarnih snovi in izkoriščajo naravno energijo iz okolja. Vendar ne smemo pozabiti na druge posredne dejavnike, ki pripomorejo k delovanju vetrne elektrarne. Vsak poseg v naravo pa ima tako dobre kot tudi slabe stvari.

Pozitivne strani vetrnih elektrarn:

 • prihranek emisij CO2, ki je zaradi elektrike, ki jo proizvedejo vetrne elektrarne bistveno manjši
 • dolga življenjska doba, tudi do 25 let
 • čisti vir energije
 • enostavna pretvorba energije vetra v električno energijo
 • zmanjšanje porabe primarne energije

Negativne strani vetrnih elektrarn bomo razdelili na okoljski negativni vpliv in socialni negativni vpliv.

Okoljski vpliv:

 • za svoje delovanje potrebujejo veliko prostora
 • proizvajajo majhen delež energije
 • za populacijo letečih živali (ptic in netopirjev), so zelo nevarne, saj se veliko živali zaleti v turbino
 • ne zmanjšujejo onesnaževanja okolja
 • so neke vrste vizualni onesnaževalci
 • za hlajenje potrebuje veliko sintetičnega olja, ki pa se nahaja na vrhu vetrne turbine. Za eno vetrno turbino je potrebnih od 200 do 370 litrov olja (naj vas opozorim, da vetrne elektrarne ne stojijo same ampak po več skupaj), kar pa lahko ob potresu pomeni naravno katastrofo, zato jih ne postavljajo na vodovarstvena območja.

Socialni vpliv:

 • niso popolnoma tihe, kar povzroča motenje prebivalstva, prav tako pa lahko zelo občutljivim tudi resne zdravstvene težave
 • nekatere vetrne elektrarne so ponoči osvetljene, kar še dodatno moti okolico
 • motijo tok svetlobe, ki povzroča senčno migotanje, kar vpliva na zdravje ljudi (glavoboli in migrene)
 • vpliv na televizijo in mikrokomunikacijo
 • glede na ceno niso najbolj učinkovite

Spletno stran sponzorira: