nav-left cat-right
cat-right

Varčevanje, način življenja

Varčevanje je način življenja .

 varčevanje denarja

Osebi varčevanje ne prinaša zgolj denarna sredstva, lahko tudi izboljšuje osebne

življenjske navade . V potrošniškem načinu življenja so te velikokrat tudi zelo cenjene. Oseba, ki ne porabi vseh sredstev takoj oziroma je njena potrošnja preudarna, je med ponudniki bolj cenjena. Ker ima oseba varčevanje med svojimi navadami, se bo za ponudbo temu primerno odločala. To nikakor ne pomeni, da ne bo trošila. Pomeni predvsem, da bo preudarno trošila. Zato se ponudniki veliko bolj potrudijo ponuditi kakovost, saj v nasprotnem primeru oseba, ki ima varčevanje med svojimi navadami, ne bo odločila za trošenje. Potrošnja je danes ne le potreba, velikokrat je žal tudi odvisnost. Težava je predvsem v manjših koristih, kot jih ta oseba ocenjuje. S pametnim razmišljanjem varčevanje ni težava, postane pa lahko kakovosten način življenja. Danes je bogat predvsem tisti, ki ima vedno dovolj, hkrati pa ni suženj denarju in njegovemu pridobivanju. Na trgu je danes veliko možnosti za dobro varčevanje. Ponudba že veliko časa obsega zelo različne možnosti. Razširitev je bila nujen ukrep namenjen večjemu uspehu na trgu. Omogočila jo je uveljavljena ekonomija obsega. Ta pri proizvodnji strmi k ustvarjanju več različnih izvedb na enaki osnovi. S tem pa z razmeroma majhnimi stroški omogoča zadovoljitev zelo različnih pričakovanj potrošnikov. Iz iste osnove se ustvari produkt, ki je namenjen različnim cenovnim rangom in temu primerno zelo širokemu krogu potrošnikov. Oseba, ki varčuje ima s tem enkratno priložnost izbrati najboljše za svoje ravnanje in cilje. Če bo ponudba namenjena večji uporabi izbere temu primerno ponudbo, prihranki se ustvarijo z več možnimi prejetimi koristmi. Obratno pa je za manjšo uporabo možno primerne učinke pridobiti z manj žrtvovanja. Na ta način varčevalec kljub potrošnji varčuje, izbrati mora zgolj pričakovanim učinkom primerno dobro in odgovorno.

Varčevanje je lepa navada, ki prinaša številne direktno ali posredno ustvarjene  učinke.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja